کارنامه

 

کارنامه

 

 

کارهای صحنه ای:

 

 

1.   رستم و سهراب ، کارگردانمصطفی اسکویی ، نوشته ارسلان پوریا ، تاریخ اجرا ۱۳۴۹و۱۳۵۰ ‌‌‌در شهر اصفهان و شهرهای جنوب(آبادان ، اهواز ، مسجد سلیمان ، گچساران ، آغا جاری  و...

2.    هائی تی ، به کارگردانی مصطفی اسکویی ، نوشته ، ویلیام دو بوا ، تاریخ اجرا ۱۳۵۸و۱۳۵۹ در تالار رودکی تهران ، و سالن فخرالدین اسعد گرگانی شهر گرگان .

3.    ابن سینا ، به کارگردانی مصطفی اسکویی ، نوشته عنایت الله احسانی ، تاریخ اجرا ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ در تالار برج آزادی تهران .

4.    سوسنگرد ، به کارگردانیمهدی فتحی نوشته کاظم هژیر آزاد ، تاریخ اجرا ۱۳۶۰ تئاتر آناهیتا ، شورای نویسندگان ، کانون تربیت معلم.

5.   عملیات بلو لایت ، به کارگردانی مصطفی اسکویی ، نوشته مسرور ، تاریخ اجرا ۱۳۶۰ تئاتر آناهیتا

6.   یرما به کارگردانی مهدی ارجمند نوشته  فدریکو گارسیا لورکا ، تاریخ اجرا ۱۳۶۷ تئاتر شهر سالن شماره دو.

7.    ریشه ها عمیقند به کارگردانی معصومه تقی پور ، نوشته : گو و دوسو ، تاریخ اجرا۱۳۶۸ تالارسنگلج

8.     مرگ در پائیز به کارگردانی محمد بنایی ، نوشته اکبر رادی ، تاریخ اجرا ، ۱۳۷۰در سالن شماره ۲ تئاتر شهر.

9.    هملت ، به کارگردانی قطب الدین صادقی ، نوشته ویلیام شکسپیر ، تاریخ اجرا ۱۳۷۱ سالن اصلی تئاترشهر.

10. پیروزی در شیکاگو ، به کارگردانی داوود رشیدی ، نوشته : والتر وایدلی در تاریخ ۱۳۷۱ در سالن اصلی تئاتر شهر .

11. یاد گارسال های شن  به کارگردانی علی رفیعی نوشته رفیعی ومحمد چرمشیر اجرا در تاریخ ۱۳۷۱ درتالار وحدت .

12. مرغ دریایی ،  به کارگردانی اکبر زنجانپور،  نوشته آنتون چخوف ، اجر ا در تاریخ ۱۳۷۵ تالار وحدت .

13. آیا می شناسید کهکشان راه شیری را ؟ به کارگردانی رضا عبدلعلی زاده ، نوشته کارل ویتلینگر به تاریخ ۱۳۷۷ در سالن شماره دو تئاتر شهر.

14. پابلو نرودا به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی نوشته : اسکار متا ،  تاریخ اجرا۱۳۷۸ درتئاتر شهر سالن چهار سو.

15. دندون طلا به کارگردانی فرید سجادی حسینی  نوشته داوود میر باقری درتاریخ ۱۳۸۰ در سالن مهر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی .

16.بیتوس بیچاره ، به کارگردانی حمید مظفری ،نوشته ژان آنوی به تاریخ ۱۳۸۱ سالن اصلی تئاتر شهر.

17. افشین و بودلف هردو مرده اند . به کارگردانی قطب الدین صادقی نوشته قطب الدین صادقی ، در تاریخ ۱۳۸۲ در سالن اصلی تئاتر شهر.

18. عادل ها ، به کارگردانی قطب الدین صادقی ، نوشته آلبر کامو ، تاریخ اجرا ۱۳۸۴ سالن اصلی تئاترشهر.

19. دشمن مردم ، به کارگردانی اکبر زنجانپور ، نوشته هنریک ایبسن ، در تاریخ ۱۳۸۵ سالن اصلی تئاتر شهر.

20. رستم و سهراب ، به کارگردانی رسول نجفیان ، نوشته حکیم ابوالقسم فردوسی ، تنظیم نمایشی از نجفیان در تاریخ ۱۳۸۵ در تالار نیاوران ، و درسال ۱۳۸۶ در تالار وحدت .

21. مرغابی وحشی نوشته هنریک ایبسن . به کارگردانی نادر برهانی مرند . اجرا در تاریخ دی و بهمن سال ۱۳۸۶ سالن چهارسو.

22.  یادگار زریران نوشته و کارگردانی قطب الدین صادقی . اجرا در تاریخ تیر و مرداد ۱۳۸۷ سالن چهار سو .

/ 0 نظر / 24 بازدید